Corpus Medicum

Corpus Medicum



Corpus Medicum är kåren för samtliga utbildningar på medicinska fakulteten i Lund. Vi sköter primärt arbetet från studenthåll med att försöka förbättra utbildningarna och studieklimatet. Detta sker genom representation hela vägen ner från enskild kursnivå upp till fakultetsledning. Arbetet utförs av engagerade studenter med ett intresse för sin utbildning och utvecklingen av densamme.

Då våra utbildningar i stort har koppling till de ”våta” vetenskaperna, är vi inte sämre. Vi har alltså en stark bas med en mängd sociala aktiviteter för medlemmarna i våra sektioner.

Corpus Medicum består av de tre sektionerna:


Medicinska Föreningen
(MF) – sektionen för Audionom-, Biomedicin-, Logoped-, Läkarstudenter, samt studerande vid Master of public health.


Sydsvenska Sjukgymnastinstitutet
(SSGI) – sektionen för Sjukgymnaststudenter samt studerande vid Master of Sports Science.


Vårdvetenskapliga Studentföreningen
(VÅVS) – sektionen för Arbetsterapeuter, Sjuksköterskor samt specialistutbildningar.